Nyhus enøk

energirådgivning 

OM
NYHUS ENØK leverer energirådgivertjenester fortrinnsvis innenfor det private markedet for
eneboliger, rekkehus og fritidsboliger. Rådgivningen går ut på å kartlegge tilstanden på boligen, gi
den et energimerke, for så å lage en plan for ulike tiltak som vil redusere energibruken.

Bruk av kvalifisert energirådgivere gir rett til støtte i henhold til Enovas program for
“Støtte til oppgradering av bolig” (https://www.enova.no/privat/alle-energitiltak/energiradgivning/)
Støtten er begrenset oppad til 50 % av kostnaden for analysen, og maksimalt 5 000 kroner.
Velger kunden i tillegg termografering, så økes den maksimale støttesatsen til 7 500 kroner.

Kompetanse
NYHUS ENØK innehar svennebrev som tømrer og fagingeniør VVS med fordypning i klima, energi og
miljø i bygg(KEM). Vi har også bred og lang erfaring med ENØK i næringsbygg, samt
tilstandsregistreringer, drift og vedlikehold av så vel boliger som store tunge bygg.

KONTAKT MEG PÅ POST@NYHUSENOK.NO I DAG FOR 
ET UFORPLIKENDE TILBUD!