Nyhus enøk

energirådgivning 

Prosessen

1. Henvendelse
Kunden sender henvendelse via skjema på www.nyhusenok.no , eller via e-post,
post@nyhusenok.no
2. Svar fra rådgiver
NYHUS ENØK tar normalt kontakt innen to-tre virkedager for avtale om befaring av bolig.
3. Befaring
Befaring utføres etter avtale der huseier framlegger tilgjengelig informasjon og
dokumentasjon om boligen. Typisk dokumentasjon er historisk energiforbruk, tegninger, og
informasjon om hva som eventuelt er gjort/omgjort med boligen siden byggeår.
4. Rapport
Resultatene lastes så opp i NVE’s energimerkesystem(EMS) i Altinn. Derfra kommer en ferdig
rapport med forslag til energisparende tiltak, sammen med en energikarakter i form av
energimerke for din bolig. Tiltak kombinert med allerede planlagte vedlikeholdstiltak er ofte
en god kombinasjon. Noen tiltak kan faktisk utløse ytterligere støttebeløp som kan være med
å finansiere tiltakene. Rapporten avdekker hvilke tiltak dette eventuelt kan gjelde.
5. Søknad
Boligeier sender inn søknad til ENOVA som deretter utbetaler støttebeløpet. Se skjema 1

OPPUSINGSPLANER? 
BRUK RÅDGIVER FOR Å FINNE ENØK-TILTAK MED MULIGHET FOR ENOVA-STØTTE!

KONTAKT MEG PÅ POST@NYHUSENOK.NO I DAG FOR 
ET UFORPLIKENDE TILBUD!